1 week
GRATIS sporten

meld je
snel aan!
Lees meer

Algemene bepalingen

Goed dat je via Club Vitale aan je lichaam en gezondheid wil werken. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we algemene bepalingen opgesteld die gelden voor de duur van deze overeenkomst:

1.De eerste 3 maanden van je abonnement met een looptijd van 12 of 18 maanden geldt als garantieperiode. Indien je in de eerste 3 maanden 20 maal getraind hebt, heb je het recht je abonnement binnen diezelfde periode te beëindigen. De resterende looptijd komt dan te vervallen.

2.Club Vitale behoudt zich het recht voor jaarlijks een aanpassing te doen aan de hoogte van de contributie als de prijsontwikkelingen/inflatie daar aanleiding toe geven.

3.A Bij een vorm van overmacht(langdurige ziekte, blessure, zwangerschap) kan je lidmaatschap tijdelijk onderbroken worden. Dit kun je aanvragen via een mutatieformulier verkrijgbaar bij de balie. Indien je tijdens een blessureperiode je abonnement wenst te beëindigen dien je een doktersverklaring te overleggen.

3.B Eenmaal per kalenderjaar is het mogelijk je abonnement voor maximaal 1 maand stil te leggen in verband met vakantie. Deze maand wordt als nog te betalen maand toegevoegd aan de totale looptijd van het abonnement.

4.Je gaat een lidmaatschap aan voor de duur van tenminste de op de voorzijde gekozen en vermelde periode. De opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand voor de einddatum van de eerste termijn. Indien het abonnement niet opgezegd wordt binnen de eerste termijn, zal het abonnement per maand verlengd worden en geldt eveneens een volledige kalendermaand als opzegtermijn.

5.Opzeggen dient te geschieden aan de balie middels een mutatieformulier.

6.Club Vitale zal de openingstijden hanteren zoals vermeld in publicaties binnen de club. Wijzigingen hierin en uitzonderingen hierop zullen ruim vooraf worden gepubliceerd.

7.Een verblijf bij Club Vitale geschiedt geheel op eigen risico. Club Vitale en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor letsel/blessures voorkomend uit je bezoek.

8.Je abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

9.Schade die door jou, bewust of onbewust wordt toegebracht aan inventaris en/of het pand zelf zal verhaald worden op de veroorzaker.

10.Gebruikers van Club Vitale die zich naar het oordeel van de directie en personeel schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van Club Vitale of haar medewerkers negatief beïnvloeden kunnen tijdelijk of definitief de toegang ontzegt krijgen. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

11.Het gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht.

12.Je dient schone sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen.

13.Je bent ermee akkoord dat voor een optimale training en begeleiding op de toestellen, je gegevens verwerkt worden in de software behorende bij de toestellen en er periodiek analyses gemaakt worden van de voortgang van je training en bezoekgedrag.

Kvk 72793201
BTW NL859238763B01

octagon-border
logo-ico

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF.

Personal training

Lees meer

Fitness voor iedereen!

Motivatie, plezier en optimaal trainingsresultaat dankzij training op maat en persoonlijke uitdaging bij Club Vitale, sportschool in Schijndel.

Jouw doelstelling

Bij Club Vitale kun jij kiezen voor een passend abonnement dat geheel aansluit op jouw doelstelling! En weet je wat pas echt uniek is? Wij beloven je resultaat! Train jij bij ons in de Milon Cirkel en heb je na 3 maanden geen resultaat? Dan krijg je je geld gewoon terug!

Doe de gratis fittest Klik hier
logo-ico